ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen Firmamız, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

Çevre yönetimi performansını, objektiflik ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak tüm paydaşlarımızın dikkatine sunar.

Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasında çevre etki değerlendirmesi yaparak;

İklim değişikliğiyle mücadele için enerjinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını,
Hava salımlarının azaltılmasını,
Su tüketiminin azaltılmasını,
Atık miktarının azaltılmasını,
Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını,
Su kalitesinin iyileştirilmesi ve atık suların azaltılmasını,
Çevre kirliliğinin önlenmesini,
Faaliyet bölgelerinde biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve geliştirilmesini hedefler.